Menu
Enkele cijfers


Huidige oppervlakte: 100 m².
Lengte achterwand: 39 meter.
Hoogte achterwand: 125 cm.
1499 beeldjes die in het totaal 1.805 mensen, engelen en dieren uitbeelden, bestaande uit:
351 mannen,
123 vrouwen,
91 jongens,
29 meisjes,
21 baby's,
37 engelen,
38 honden,
29 katten,
27 runderen,
14 paarden,
25 ezels,
248 schapen, rammen en lammeren,
33 geiten en bokken,
27 varkens,
24 kamelen,
6 olifanten,
123 andere zoogdieren in bos, bergen, velden en woestijn,
34 roofdieren (leeuwen, tijgers, beren, wolven),
79 kippen, hanen en hun kuikens,
120 eenden, ganzen, zwanen en hun kuikens,
166 vogels en hun jongen,
26 roofvogels en hun jongen,
42 vissen in het water,
48 slangen en andere reptielen en amfibieën,
9 bijenkorven, insecten en geleedpotigen,
3 skeletten in de woestijn,
10 mythische wezens
...en een niet meegeteld groot aantal vissen en geplukte kippen die op de markt worden verkocht...
r/>


Totaaloverzicht

Overzichtsfoto van de opstelling van het diorama in 2013 in Ootmarsum.

Hieronder is de plattegrond van het diorama in Leeuwarden in 2016. In 2017 in Den Bosch is de indeling grotendeels gelijk aan die in Leeuwarden, met dien verstande dat er in Den Bosch enkele specifieke Jeroen Bosch-elementen aan het diorama zijn toegevoegd. Ook is er een aantal nieuwe accenten aangebracht.

Werd het diorama in het verleden altijd tegen een wand aan gebouwd, sinds 2016 heeft het een plek in de ruimte gekregen, met er overheen een overkapping. De toeschouwer kan er dus helemaal omheen lopen. Hierdoor is een imposante schitterende kijkdoos ontstaan, waar vanaf alle kanten in gekeken kan worden. De diepte van het diorama is rondom 2,4 meter.

Al heeft de inrichting jaarlijks een vergelijkbare basisopzet, door de voortdurende groei van het aantal figuren en vooral ook door onze eigen inspiratie en ingevingen tijdens de opbouw, zijn er elk jaar weer verschillen en verrassingen te ontdekkingen door bezoekers die het diorama eerder bezochten. De beeldjes en tafereeltjes hebben sowieso geen vaste plek in het geheel.
Ter vergelijking hieronder en drietal plattegronden van de opbouw op andere plekken in het verleden:

Ootmarsum, 2013

Ter Apel, 2014

Deventer, 2015

Onderstaande foto's geven een beeld van de totale inrichting (gemaakt in 2013 in Ootmarsum):

1. Houthakkers in het bos.

2. Herders op de velden en
het engelenkoor.

3. De waterpartij met vissers
en de stadspoort van Bethlehem.

4. De geboortestal aan de rand
van Bethlehem.

5. Bethlehem met een drukke
markt met veel kooplieden.

6. Herodes, de Romeinen èn de
volkstelling met rechts de bergen.

7. De bergen en de ontmoeting tussen de
drie wijzen Kaspar, Melchior en Balthasar.

8. De woestijn met nomaden, een kluizenaar en de vierde wijze, koning Artaban.

9. Egypte met de Nijl en een tempel gewijd aan Farao Echnaton.
Onderstaande pdf-bestanden geven de teksten van de toelichtingsbordjes met o.a. de verborgen symboliek in het diorama, en een beeld van de opstelling van 1999 t/m 2011:
TEKSTEN VAN DE TOELICHTINGSBORDJES IN DEN BOSCH IN 2017.
Overzichtsfoto's van de opbouw in de jaren 1999-2011 bij ons thuis en elders.