Menu


Bethlehem:
vleeshuis of broodhuis?De Arabische benaming voor Bethlehem is Biet Lachem, hetgeen "Vleeshuis" betekent. In het Hebreeuws is de naam van de stad Beit Lechem, en dat betekent "Broodhuis". In beide talen is het dus een stad waar voedsel is. Voor de Joden was het in ieder geval, na hun hun ontberingen tijdens de lange zwerftocht door de woestijn, een plaats te midden van vruchtbare velden waarop volop graan groeide waar men dus brood in overvloed kon bakken.


Een vrouw is met haar ganzen op weg naar de markt om de dieren te verkopen.

De herberg


Aan het marktplein staat ook de overvolle herberg. Voor Maria en Jozef was er geen plaats meer in de herberg en dus weken zij uit naar de stal van de herbergier.

De waard staat voor de herberg om zijn klanten te bedienen.


Op een bankje voor de herberg zit een zwangere vrouw.
Bethlehem in HET KERSTDIORAMA
N.B. Klik met de muis op de rode woorden in de tekst hieronder
en ontdek het leven op de markt.

Op de markt is het een drukte van belang. Er zijn veel mensen naar Bethlehem gekomen vanwege de volkstelling. Er is geen bed meer te krijgen in de herberg. Marktkooplieden profiteren van de drukte en bieden hun waren aan. We zien visventers, een smid achter zijn aambeeld, een man die gereedschappen verkoopt, een oude vrouw met kippen en eieren en een wulpse groentenverkoopster met naast haar twee druiventrappers. Ook zijn er stoffenverkopers en vrouwen die de lappen bekijken, oosterse fruithandelaren en een man die zijn fruit laat vallen. Er is een fleurige bloemenkraam, een pottenbakker, een bakkerij met ovens, een kippenslachter en een slager die schapen slacht. We zien ook een jongeman die vogeltjes aan de man probeert te brengen en twee jongens met jonge hondjes. Er zijn kamelendrijvers en een slangenbezweerder en op de binnenplaats in de hoek van de markt is de timmerman druk bezig in zijn werkplaats.Tussen dit alles vermaakt een danseres het publiek terwijl haar zoon met vrienden muziek maakt en haar man geld ophaalt. Bij de waterput zijn drie vrouwen de was aan het doen, terwijl een andere vrouw haar kruiken vult met water en hogepriester Kajafas praat er met enkele rijke kooplieden over de geruchten dat Gods zoon is geboren. Een vrouw heeft net water gehaald, evenals een oude man. Kinderen spelen, en een meisje kijkt verschrikt als haar moeder een kan melk heeft laten vallen. Een andere moeder met haar zoontje komt aanrennen, terwijl twee oude vrienden elkaar na jaren weer tegenkomen op de markt. Vlabij de oude vrienden lopen een zwangere vrouw met haar man en hun oudste dochter. Twee oude herders bekijken de drukte en schudden hun hoofd en een oud echtpaar weet zich maar nauwelijks een weg door de menigte te banen. Een jong stel heeft net hun boodschappen gedaan en trekt zich niets aan van de drukte. En we zien tussen dit alles jong geluk, evenals op de velden prille liefde is te ontdekken.

Voor de opstelling in Ter Apel hebben een nieuw stuk Bethlehem met steegjes en kooplieden gemaakt.

Omdat veel van de beeldjes in HET KERSTDIORAMA oorspronkelijk uit een groot aantal verschillende kerstgroepen en andere bijbelse opstellingen komen, hebben veel figuren in HET KERSTDIORAMA een andere 'rol' gekregen dan waar zij door hun makers feitelijk waren bedoeld. Zo zijn bij ons veel herders marktbezoekers, inwoners van Bethlehem of muzikanten geworden. Maar niet alleen herders zijn door ons gemetamorfoseerd. Ook wijzen uit het oosten uit verschillende groepen en beeldjes die oorspronkelijk Jozef en Maria voorstelden, hebben bij ons een andere plaats gekregen. De oplettende toeschouwer zal opmerken dat de man en vrouw met kind op een ezel een sterke overeenkomst vertonen met Jozef, Maria en Jezus op hun vlucht naar Egypte, evenals het gezin hoog in de bergen en dat de zwangere vrouw op het bankje bij de herberg erg lijkt op Maria die vlak voor de geboorte om onderdak vraagt. En in de man met kind die op de markt in gesprek is met een vrouw met een baby zullen velen zeker een overeenkomst ontdekken met bekende afbeeldingen van Jozef met kind, evenals de timmerman en de spinnende vrouw veel gelijkenis vertonen met Jozef en Maria als ze later weer terug zijn in Nazareth na hun vlucht naar Egypte. Kortom, er is door ons veel fantasie gebruikt in de opstelling.