Menu

De meid van Herodes haalt water bij de bron.Bij de stadspoort is het ook druk met volk dat geteld moet worden.

Ook de arme bedelaar komt naar Bethlehem om geteld te worden.

Is Bethlehem al in zicht?

Onderweg wordt de dorst gelest.
Herodes in HET KERSTDIORAMA


Herodus I was door de Romeinen aangesteld als heerser over het grootste deel van Palestina ten tijde van de geboorte van Jezus. Hij was weliswaar een bekwaam bestuurder, die de keizerlijke macht in Rome zijn hele leven trouw bleef, maar hij stond ook bekend als gewelddadig, wreed en achterdochtig. Door zijn houding en daden en door zijn nauwe samenwerking met hun bezetters, de Romeinen (hij had geen Joodse ouders en kwam niet uit Judea) werd hij gehaat door de Joden. Opstanden van de Joden werden door Herodes hard neergeslagen en verzet of tegenspraak duldde hij niet. Hij liet o.a. 45 leden van de Joodse Hoge Raad vermoorden, omdat die tegen een van zijn plannen waren.

Toen Herodes de geboorte vernam van het kind dat was voorbestemd om Koning der Joden te worden, liet hij door zijn soldaten op wrede wijze in Bethlehem en omgeving uit voorzorg alle jongetjes tot 2 jaar oud vermoorden, een daad die geheel past in het patroon van een absoluut, maar wrede heerser. Ondanks deze moordpartij, weten Jozef en Maria met Jezus te vluchten naar Egypte.

Op den duur werd Herodes zo gehaat door de Joden, dat hij zich nergens meer veilig voelde. Hij wantrouwde iedereen die een gevaar voor hem kon zijn. Om die reden liet hij zijn eerste vrouw, leden van zijn schoonfamilie en drie van zijn zoons doden. Na Herodes' dood werd zijn rijk verdeeld onder zijn zonen Archelaüs, Herodes Antipas en Filippus.

Als Jozef en Maria horen over Herodes' dood, keren zij terug naar huis, maar uit vrees voor Archelaüs die over Judea regeert, vestigen zij zich in de stad Nazareth in Galilea. Het zal later Herodes' zoon Herodes Antipas zijn die, nadat hij is getrouwd met Herodias, de weduwe van zijn broer Filippus, Johannes de Doper laat onthoofden op verzoek van Herodias' dochter Salomé. Ook is het Herodes Antipas die Jezus 33 jaar na zijn geboorte ter berechting doorstuurt naar Pontius Pilatus, de Romeinse heerser in Judea.

Romeinse soldaten. De een laat zijn borstbeeld in marmer uithakken, anderen staan op wacht, warmen zich bij het vuur of bewaken de gevangen genomen 'Koning der dieren', de leeuwen. Zal het hen ook lukken de 'Koning der mensen' te pakken te krijgen?

De volkstelling in HET KERSTDIORAMA

Op last van keizer Augustus werd een volkstelling gehouden, waarna iedereen op weg ging om zich te laten inschrijven in de plaats waar hij vandaan kwam. En dus ging Jozef, met zijn aanstaande vrouw Maria, van Nazareth in Galilea waar hij een timmermanswerkplaats had, naar Bethlehem, de stad van zijn voorvader David. En behalve Jozef reisden ook veel anderen naar Bethlehem.

De schrijver heeft het druk met het inschrijven van alle mensen die geteld moeten worden. Zij komen in grote getalen vanuit de bergen en over de velden aangelopen om zich in Bethlehem te melden. Ook zij zullen geen plaats meer vinden in de herberg.